Chemiczne właściwości gumy SBR

Kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR) to kauczuk syntetyczny ogólnego zastosowania, wytwarzany z kopolimeru styrenu i butadienu. Przekraczając jeśli chodzi o rozmiar produkcji wszystkie inne syntetyczne gumy konsumpcyjne, SBR jest stosowany w dużych ilościach w oponach samochodowych i ciężarowych, ogólnie jako odporny na ścieranie zamiennik kauczuku naturalnego (produkowanego z poliizoprenu).

Na czym polega polimeryzacja gumy SBR

guma SBRSubstancja SBR jest mieszaniną około 75 procent butadienu (CH2 = CH-CH = CH2) i 25 procent styrenu (CH2 = CHC6H5). W większości przypadków te dwa związki są kopolimeryzowane (ich jednoczęściowe cząsteczki połączone tworząc długie, wielocząstkowe cząsteczki) w procesie emulsyjnym, w którym podobny do mydła środek powierzchniowo czynny rozprasza lub emulguje materiały w roztworze wodnym. Inne materiały w roztworze obejmują inicjatory wolnorodnikowe, które rozpoczynają proces polimeryzacji, oraz stabilizatory, które zapobiegają pogorszeniu się produktu końcowego. Po polimeryzacji powtarzające się jednostki styrenu i butadienu są rozmieszczone losowo wzdłuż łańcucha polimeru. Łańcuchy polimerowe są sieciowane w procesie wulkanizacji. Do wielu celów guma SBR bezpośrednio zastępuje kauczuk naturalny, wybór zależy od ekonomii. Jego szczególne zalety obejmują doskonałą odporność na ścieranie, odporność na pękanie i ogólnie lepszą charakterystykę starzenia.

Podobnie jak kauczuk naturalny, SBR jest spuchnięty i osłabiony przez oleje węglowodorowe i z czasem ulega degradacji przez tlen atmosferyczny i ozon. Jednak w SBR głównym efektem utleniania jest zwiększone wzajemne połączenie łańcuchów polimerowych, więc w przeciwieństwie do kauczuku naturalnego ma tendencję do stwardnienia z wiekiem zamiast mięknięcia.