Czym jest grawerka laserowa

Technika grawerowania laserowego nie wymaga użycia atramentów, ani nie obejmuje końcówek narzędzi, które stykają się z powierzchnią do grawerowania i zużywają się, co daje jej przewagę nad alternatywnymi technologiami grawerowania lub znakowania, w których atramenty lub głowice bitów muszą być regularnie wymieniane.

Grawerka laserowa jest rodzajem znakowania laserowego

grawerka laserowa warszawaWpływ znakowania laserowego był wyraźniejszy w przypadku specjalnie zaprojektowanych materiałów „laserowych”, a także w przypadku niektórych farb. Należą do nich wrażliwe na laser polimery i nowe stopy metali. Termin znakowanie laserowe jest również stosowany jako ogólny termin obejmujący szerokie spektrum technik obróbki powierzchni, w tym drukowanie, znakowanie na gorąco i łączenie laserowe. Maszyny do grawerowania laserowego i znakowania laserowego są takie same, dlatego te dwa terminy są czasami mylone przez osoby bez wiedzy lub doświadczenia w praktyce. Maszyna do grawerowania laserowego składa się z trzech głównych części: lasera, kontrolera i powierzchni. Laser jest narzędziem do rysowania: emitowana z niego wiązka umożliwia kontrolerowi śledzenie wzorów na powierzchni. Sterownik określa kierunek, intensywność, prędkość ruchu i rozproszenie wiązki laserowej skierowanej na powierzchnię. Na tym własnie polega grawerka laserowa warszawa zaś jest miastem gdzie jest sporo warsztatów zajmujących się nią. Powierzchnia jest dobierana tak, aby pasowała do rodzaju materiału, na który może działać laser. Istnieją trzy główne gatunki maszyn do grawerowania. Najczęstszym jest stół X – Y, w którym zazwyczaj przedmiot (powierzchnia) jest nieruchomy, a laser porusza się w dwóch wymiarach, kierując wiązkę do rysowania wektorów. Czasami laser jest nieruchomy, zaś przedmiot się porusza.

Czasami przedmiot porusza się w jednej osi, a laser w drugiej. Drugi gatunek dotyczy przedmiotów cylindrycznych (lub płaskich przedmiotów zamontowanych wokół cylindra), gdzie laser skutecznie przemieszcza cienką helisę, podczas gdy pulsowanie lasera podczas pożądany obraz rastrowy. W trzecim gatunku zarówno laser, jak i przedmiot są nieruchome, a zwierciadła przesuwają wiązkę lasera po powierzchni przedmiotu.