Funkcja rzeczoznawcy majątkowego

 

W momencie kiedy chcemy sprzedać mieszkanie konieczne jest skorzystanie z pomocy profesjonalnego rzeczoznawcy majątkowego, który posiada odpowiednią wiedzę na temat konkretnego regionu oraz cen transakcyjnych. Każdy rzeczoznawca ma uprawnienia do swobodnego działania na terenie całego kraju, tak więc bez wątpienia znajdziemy kogoś specjalizującego się obszarem naszego mieszkania. 

Zawód rzeczoznawcy majątkowego

rzeczoznawca majątkowy warszawaRzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania wartości ruchomości. Oprócz budowli mieszkalnych może on również wyceniać różnego rodzaju ruchomości takie jak maszyny, jak i urządzenia trwale połączone z gruntem. Rzeczoznawca majątkowy – Warszawa i okolice musi spełniać szereg wymogów, aby móc pełnić ten dany zawód. Przede wszystkim osoba ta powinna posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, posiadać wyższe wykształcenie magisterskie, ukończyć studia podyplomowe, odbyć praktykę zawodową oraz pozytywnie przejść postępowanie kwalifikacyjne. Rzeczoznawca powinien również dokonywać wyceny nieruchomości zgodnie z zasadami, które wynikają z przepisów prawnych i na ich podstawie. Podczas wyceny powinien on kierować się bezstronnością i pełnym profesjonalizmem. Rzeczoznawcy majątkowi podlegają jednak ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody, jakich mogą oni dokonać w związku z wykonywanie swojego zawodu. Są to przede wszystkim kary dyscyplinarne, które mogą się wiązać nawet z pozbawieniem uprawnień zawodowych.

Obowiązki oraz sankcje rzeczoznawcy majątkowego zostały prawnie określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami, a w swych przepisach postanowiła ona, że jest to zawód prawnie chroniony i jest zawodem zaufania publicznego. Usługi rzeczoznawców służą szerszemu interesowi społecznemu dlatego powinni być oni godni zaufania.