Jak kalibrować urządzenia pomiarowe?

 

Urządzenia pomiarowe odrywają bardzo ważna rolę w różnych branżach gospodarki. To właśnie one są wykorzystywane podczas kontrolowania wydajności instalacji produkcyjnej, a także podczas prac budowlanych. Z uwahi na ich rolę, bardzo ważne jest, by je odpowiednio skalibrować.

Jak wzorcowane są mierniki?

wzorcowanie miernikówDzięki urządzeniom pomiarowym wiele branż naszej gospodarki może prawidłowo funkcjonować. Urządzenia pomiarowe odbywają bardzo istotną rolę na przykład w branży budowlanej, remontowej, czy także produkcyjnej. Są to oczywiście różnego rodzaju mierniki, ale łączy je to, że przed pierwszym użyciem wymagają odpowiedniej kalibracji. Proces ten, znany jako wzorcowanie mierników, polega na wprowadzeniu do pamięci danego urządzenia pomiarowego tak zwanego wzorca miar. Jest to wartość, do której może odnosić się dany przyrząd pomiarowy, podczas ustalania wyników pomiarów. Jedynie pomiary z urządzeń poddanych wzorcowaniu mogą być do siebie porównywane. Dlatego też zdecydowana większość urządzeń pomiarowych o zastosowaniach profesjonalnych poddawanych jest procedurze wzorcowania. Oczywiście jedynka należy zdawać sobie sprawę z tego, że nie każde urządzenie pomiarowe może być w ten sposób kalibrowane. Procedurę to można zastosować jedynie w stosunku do tych urządzeń, które spełniają pewne wymogi, jeżeli chodzi od dokładność pomiarów. Korzyści z posiadania wzorcowanego miernika są bardzo duże, szczególnie gdy mowa o różnego rodzaju przetargach, ekspertyzach czy dochodzeniach odszkodowawczych. Pomiary z urządzeń, które zostały poddane wzorcowaniu, nie mogą być bowiem w żaden sposób poddawane w wątpliwości.

Urządzenia pomiarowe odrywają bardzo istotną rolę w branży produkcyjnej, budowlanej, czy remontowej . Warto jednak pamiętać, że chcąc używać tych urządzeń w zastosowaniach profesjonalnych należy poddać je odpowiedniej, profesjonalnej procedurze kalibracji.