Jak leczyć uzależnienie od narkotyków?

Narkomania to uzależnienie od narkotyków, które mają wpływ na czynności mózgu. Jest to choroba, prowadząca często do śmierci. Tego typu choroba jest problem medycznym i społecznym. Narkoman odczuwa ciągły mus przyjęcia środka odurzającego, od którego uzależnił się fizycznie i psychiczne organizm.

Przebieg terapii dla uzależnionych od narkotyków 

terapia dla uzależnionych od narkotykówNarkoman przyjmuje coraz większe dawki substancji psychoaktywnych, co może prowadzić do przedawkowania. Do najczęstszych przyczyn uzależnienia zalicza się: części przeżycia nowych wrażeń, presja rówieśników, ucieczka od problemów, niski poziom wartości. Chory zaprzecza swojemu problemowi, uważa, że nie potrzebuje pomocy. Jest pewny, że w każdej chwili może odstawić środki psychoaktywne. Jednak z każdą przyjętą dawką towaru popada w większy nałóg. Zanim zostanie podjęta terapia dla uzależnionych od narkotyków, ważne jest zdiagnozowanie problemu. Kolejnym krokiem leczenia jest detoksykacja. Ma to na celu oczyszczenie organizmu z toksyn, uzupełnienie elektrolitów i składników odżywczych. Detoks organizmu musi zostać przeprowadzony w szpitalu lub w warunkach ambulatoryjnych. Metoda leczenia dobierana jest ze względu na rodzaj substancji psychoaktywnych. Na spotkaniach z terapeutą osoby uzależnione poznają mechanizmy, jakimi steruje nałóg. Uczą się jak sobie poradzić w sytuacji, kiedy najdzie ich silna ochota przyjęcia narkotyków. Członkowie terapii uzależnień uczą się asertywnych zachowań w przypadku zagrożeń.

Głównym celem leczenia jest odstawienie substancji psychoaktywnych oraz dojście do całkowitej abstynencji. Walka z nałogiem to trudny i żmudny proces, jednak chory musi być wytrwały, aby na zawsze uwolnić się od nałogu. Na każdym etapie terapii ważne jest wsparcie najbliższych.