Nowoczesna metoda osuszania piwnic

Iniekcja krystaliczna to metoda służąca do osuszania murów zawilgoconych w wyniku kapilarnego podciągania wilgoci z wód gruntowych. Wskutek wprowadzenia do otworów iniekcyjnych masy iniekcyjnej wewnątrz przegrody (ściany) tworzy się izolacja pozioma i pionowa. Na czym polega ta metoda?

Jak wykonuje się iniekcję krystaliczna?

osuszanie piwnic iniekcją krystalicznąWarstwę izolacyjną tworzą nierozpuszczalne w wodzie minerały, które osiadają w porach i kapilarach materiału budowlanego uniemożliwiając gromadzenie się w nich wody. To wszystko sprawia, że omawiana technologia znajduje zastosowanie do osuszania z wilgoci budynków podpiwniczonych i niepodpiwniczonych. W przypadku pierwszych problem wilgoci wynika na ogół z braku izolacji poziomej, zaś w drugi powstaje na skutek uszkodzenia lub braku zarówno izolacji pionowej, jak i poziomej. Z pewnością osuszanie piwnic iniekcją krystaliczną obecnie jedną z najpopularniejszych metod osuszania murów. Korzystają z niej zarówno inwestorzy wykonujący prace renowacyjno-remontowe starych budynków, jak i właściciele nowych domów. Osuszanie murów metodą iniekcji polega na wprowadzeniu w uprzednio przygotowane otwory iniekcyjne w postaci nawiertów swego rodzaju masy iniekcyjnej, która szczelnie wypełnia kapilary i pory materiału budowlanego, a po zastygnięciu tworzy nierozpuszczalną przez wodę barierę izolacyjną.

Otwory iniekcyjne wierci się bezpośrednio w zawilgoconym murze. Mają one średnicę równa 20 mm, a ich długość/głębokość zależ od grubości osuszanej przegrody (głębokość otworu powinna być równa grubości muru pomniejszonej o 5 do 10 cm). W tak przygotowane otwory wlewa się ok. 0,5 l wody, a następnie wprowadza materiał iniekcyjny. Materiał iniekcyjny powinien być wprowadzony w otwory zaraz po ich zalaniu wodą i w ten sposób osusza się piwnicę.