Proces wędzenia żywności

 

Proces wędzenia jest dość czasochłonny. Wymaga on ponadto dużej cierpliwości. Podczas przygotowywania wyrobów przy wykorzystaniu tej metody konieczne jest stałe kontrolowanie temperatury oraz siły ognia. Jednocześnie musimy pamiętać o tym, aby palenisko, nad którym wędzimy potrawę całkiem nie zagasło.

Zastosowanie odpowiedniego drewna wędzarniczego

najlepsze zrębki wędzarniczeObecnie proces wędzenia odbywa się przy wykorzystaniu odpowiednich akcesoriów. Jednak całość przeprowadzana jest w wędzarniach. Są to prawie całkiem zamknięte obiekty przystosowane do rozpalania w nich ognia. Mają one zapewniony ciąg wentylacyjny, dzięki któremu dym ulatuje na zewnątrz. Z tego też powodu proces ten odbywać się może wyłącznie na wolnym powietrzu, w otwartej przestrzeni. Do wędzenia stosuje się wyłącznie drzewo. Najlepiej użyć do tego celu drzewa pochodzące z różnych odmian owoców, takich jak jabłoń, wiśnia, czy czereśnia, albo drewno dębu, czy buka. Na rynku możemy kupić na szczęście produkt gotowy. Są nimi między innymi najlepsze zrębki wędzarnicze. Pozwalają nam one na osiągnięcie bardzo dobrego efektu związanego z wędzeniem. Dodatkowo nabywając je nie musimy martwić się o ich pocięcie na mniejsze kawałki. W ten sposób możemy od razu przygotować je na rozpałkę w palenisku naszej wędzarni. Do wędzenia produktów możemy użyć mieszanki różnych drzew. Z tego też powodu warto jest zwrócić uwagę na odpowiednią ilość.

Zbyt mała ilość zrębków wędzarniczych może spowodować, że żar szybko wygaśnie. Nie mniej jednak w przypadku zbyt dużej ilości zrębków może powstać mocny ogień. Z tego też powodu konieczne jest stałe kontrolowanie ilości drewna i zrębków w palenisku, a także czuwanie nad mocą ognia i ilością dymu. Nie przeszkadza to jednak wielu osobom traktować tego jako zajęcia, które wykonują z dużą przyjemnością.