Zastosowanie gaśnic proszkowych

W obiektach, w których mogą przebywać masowo ludzie wymagane jest stosowanie systemów, które zwiększają bezpieczeństwo oraz komfort. W przypadku obiektów takich jak galerie handlowe czy obiekty użyteczności publicznej jednym z największych zagrożeń jest z całą pewnością pożar. W związku z tym często stosowane są specjalne instalacje, które służą do wykrywania, sygnalizacji oraz eliminacji zagrożenia.

Jakie pożary są gaszone przy pomocy proszku?

gaśnica proszkowa 4 kgDziałają one w pełni autonomiczne wykorzystując w tym celu specjalne urządzenia. Oprócz tego dostępne są również elementy liniowe, które może uaktywnić człowiek po zauważeniu zagrożenia. Przykładem mogą być ręczne ostrzegacze pożarowe, których uaktywnienie powoduje automatyczne wywołanie alarmu. Innym środkiem zapobiegawczym mogą być podręczne urządzenia gaśnicze. W wyżej wspomnianych obiektach często stosowana jest gaśnica proszkowa 4 kg, która umożliwia niwelację skutków wystąpienia otwartego ognia. W urządzeniach tych środkiem gaśniczym jest proszek, który wyrzucany jest za pomocą sprężonego gazu. Działanie gaśnicze proszku polega na przerwaniu dopływu tlenu do miejsca wystąpienia ognia. Ponadto proszki stosowane w tych urządzeniach pod wpływem temperatury topią się co dodatkowo zwiększa ich skuteczność. Gaśnice proszkowe przeznaczone są do gaszenia pożarów typu A, B lub C, w zależności od rodzaju użytego proszku.

Mogą być również użyte do gaszenia urządzeń elektrycznych będących pod napięciem. Nie nadają się natomiast do gaszenia maszyn będących w ruchu ponieważ mogą spowodować ich zatarcie. Warto dodać, że gaśnice te są powszechnie wykorzystywane w motoryzacji jako część obowiązkowego wyposażenia samochodów osobowych czy dostawczych. Jak widać podręczny sprzęt gaśniczy umożliwia szybkie zlikwidowanie źródła ognia. Bardzo ważnym czynnikiem jest rodzaj zastosowanego urządzenia.