Zerwanie umowy polisolokaty

W znacznej części spraw formalnych którymi jesteśmy zmuszeni zajmować się w naszym codziennym życiu mamy zaufanie do instytucji państwa. Wynika to może częściej nie z tego, że spełniają one nasze oczekiwania ale raczej z tego, że nie mamy za bardzo innego wyjścia. Musimy się zdawać na ich rozstrzygnięcia bo to mimo znacznych kosztów jakie jednak ponosimy czyni nasze życie w społeczeństwie znośnym. Inaczej dochodzenie naszych praw w dzikim otoczeniu wiązałoby się każdorazowo z ogromnym wysiłkiem z naszej strony. Niewspółmiernym do uzyskanych rezultatów.

Likwidacja wadliwego instrumentu finansowego

sposoby na likwidację polisolokatyMimo to jednak zbyt często zdarza się, że państwo zawodzi i ponosimy wtedy duże koszty własne. Dochodzenie w takiej sytuacji własnych praw bywa drogą przez mękę. Taki przypadek stał się udziałem klientów instytucji finansowych oferujących produkt o nazwie polisolokata. Oferta okazała się na tyle niekorzystna, że pokrzywdzeni wyszukują wszelkie sposoby na likwidację polisolokaty. Jak należy domniemywać nie jest to sprawa prosta. Państwo, które tak mocno zawiodło w tym przypadku próbuje po niewczasie naprawić swoje zaniechania. Ale wzruszenie całej machiny państwowej wiąże się z ogromnym wysiłkiem z jej strony a poza tym z czasem, którego potrzebuje na naprawę szkód. Inaczej ten czas postrzegają pokrzywdzeni, którym wydaje się on nieproporcjonalnie długi i tracą coraz bardziej cierpliwość i nadzieję na naprawienie szkód które ponieśli.

Jednak ruszyło się coś w tej materii i to napawa mimo wszystko nadzieją. Ograniczono w pierwszej kolejności skrajnie niekorzystne dla klientów zapisy w nowo zawieranych umowach. Nie jest to może wielka pociecha dla tych co złe umowy podpisali w latach poprzednich. Ale i oni żyją nadzieją, że to dopiero początek skutecznych działań w tej materii.