Zwolnienie z podatku vat

W związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym zagadnienie podatków jest bardziej obecne w świadomości społeczeństwa niż dotychczas. Głównym podatkiem, na który zwracamy uwagę, do którego przywiązujemy wysoką wagę jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Dzieje się tak dlatego, że jest on najbardziej widoczny, widzimy otrzymując wynagrodzenie stawkę brutto i netto. Mniejszą uwagę przywiązujemy do podatku vat, który nakładany jest zwykle na towary konsumpcyjne.

Kto może uniknąć podatku?

zwolnienie z podatku vat

Zwolnienie z podatku vat przysługuje drobnym przedsiębiorcom oraz tym, którzy dopiero co rozpoczynają działalność gospodarczą. Zwolnienie z podatku vat przysługuje firmom, które nie przekroczyły dochodu w skali roku wynoszącego 200 tysięcy złotych. Ustawa nie obejmuje jednak zwolnieniem określonych kategorii przedsiębiorców, mimo że nie przekraczaliby rocznego dochodu 200 tysięcy złotych. Zaliczają się do nich jubilerzy, wyrobnicy metali szlachetnych oraz osoby świadczące usługi doradcze. Do grona tego należą także sprzedawcy produktów, na które nałożony został podatek od produktów luksusowych, czyli akcyza. Zwolnienie z podatku vat nie dotyczy także świadczących usługi prawnicze.

Niektórzy przedsiębiorcy mimo nieprzekraczania progu zarobkowego dobrowolnie rezygnują ze zwolnienia z podatku vat. Składają wtedy odpowiednią deklarację i w ten sposób otrzymują status płatnika podatku vat, z którym wiąże się przede wszystkim obowiązek wystawiania faktur. Nie oznacza to jednak, że jest to nieodwołalne. Przedsiębiorcy mają prawo podejmowania korzystnych decyzji dla rozwoju biznesu. Mogą także zdecydować się na odwołanie deklaracji i tym samym zgodne z ustawą objęcie zwolnieniem. Może to nastąpić jednak nie wcześniej niż rok od złożenia deklaracji o rezygnacji ze zwolnienia podatkowego.